2020 – träffen som inte blev…
…på ett styrelsemöte beslutades att ställa in 2020 års Östersundsträff/Shootout Mitt p g a Coronapandemin.

För Östersunds Modellflygklubb
Micke Olsson / Kjell Nilsson

Bilder från träffen 2019

 

Varmt välkomna till Östersundsträffen 2021!

ÖMFK genom
Mikael Olsson/Kjell Nilsson


Allmänt:
 

Träffen planeras till 8-11/7 2021 med reservdatum 12-15/8 2021. Pandemiläget kommer förstås att vara en osäkerhetsfaktor men vi hoppas och tror att det skall vara möjligt att genomföra denna utomhusaktivitet.

 

Vi kommer att ha tillgång till hangar för nattförvaring av maskiner. Uppställning av tält, husbil och husvagnar i nära anslutning till depå och med tillgång till 220 V för de som önskar. Tillgång till dusch och wc kommer att finnas på fältet.

 

Säkerhet:

Högsta tillåtna flyghöjd på fältet är 250 meter.
Giltig ansvarsförsäkring är ett krav för att få delta i träffen.
35 Mhz och 2,4 Ghz är tillåtna frekvensband att användas under träffen.
Vi följer de gemensamma säkerhetsreglerna för RCFF och SMFF.
Säkerhetsgenomgång varje morgon kl 08.45.

Varmt välkomna till Sveriges trevligaste meeting 2021!