Bilder från träffen 2021 (1)
Bilderna tagan av Björn Franzén, ÖMFK