Vi har tillgång till asfaltbanan och även möjlighet att flyga från gräsbana. Fältet disponeras för träffen från torsdag  kl 09:00 till söndag  kl 13:00

Fältet medger flygning med alla typer av modellflyg, jet, hkp, flygplan.

Rött område, där flyger vi
Svart område, pilotrutan
Grönt område, depån
Blått område, åskådare, camping