Programpunkter under träffen…

Planering pågår så kom tillbaka lite framöver så finns aktuell info här. De här sidan visa just nu vad vi tänkte oss på träffen förra sommaren. Tyvärr blåste det mesta bort den gången…

Segelflyg: VI inbjuder till en enkel segelflygtävling. Klubben kör varje år en egen lokal serie med tävlingar som korar årets klubbmästare. Vi kommer att placera en av deltävlingarna under träffen och öppnar den deltävlingen för alla deltagare på träffen. Vi kör en del på fredagen och en del på lördagen. För tävlande inom klubbmästerskapet gäller att flygplanet skall klassa in enligt RES-reglerna (Rudder, Elevator, Spoiler), se länkad info. För övrigt deltagande i träffens 2 tävlingspass är alla typer av segelflygplan kvalificerade.

Uppvisningspass för publik: Tanken är att vi koncentrerar särskilt “publikvänligt” flyg i ett par pass, fredag och lördag, om ca en timme vardera kl 13-14. Vi sätter ihop innehållet i dessa pass under träffen utifrån lämpliga piloter/flygplan.

Nostalgiflyg: Vi gör ett pass med lite äldre klassiska modellflygplan. Om du har något i den här kategorin så ta med och flyg med andra “nostalgiker”.